top of page
Caută

[DICȚIONAR] Victim Blaming


Ce este victim blamingul și de ce victima este „singur_ă vinovat_ă”?


Victim blamingul (din engleză ”blamarea victimei”) apare atunci când victimei unei infracțiuni este atribuită provocarea infractorului.

Victim blamingul se caracterizează prin fraze precum:


"În locul ei/lui, aș ... / nu aș ..."

„El/ea însuși e de vină, nu trebuia să provoace.”

„Înseamnă că i-a plăcut, de asta nu a plecat / nu a chemat poliția”.


Baza acestui comportament este o distorsiune cognitivă - „credința într-o lume bazată pe dreptate” și că fiecare din lume primește ceea ce merită. „Nu purta o fustă scurtă - nu vei fi violată. Nu-l contrazice pe soțul tău - el nu te va bate ". Din păcate, lucrurile sunt mult mai complicate, lucruri rele se întâmplă și oamenilor buni, dar întotdeauna vinovat de violență este violatorul.


Te-ai confruntat vreodată cu victim blaming?


---


- Что такое виктимблейминг, и почему мы часто слышим, жертва «сам_а виноват_а?»


Виктимблейминг (от англ. “обвинение жертвы”) происходит, когда жертве какого‑либо преступления приписывается провокация преступника.

Виктимблеймингу присущи фразы вроде:


«На её/его месте, я бы…/я бы никогда...»

«Сам_а виноват_а, не надо было провоцировать»

«Значит, ей/ему это нравилось, раз не уходил_а/не вызвал_а полицию»


Основа такого поведения это когнитивное искажение - “вера в справедливый мир” и в то, что в мире каждый получает то, что заслуживает. «Не носи короткую юбку — тебя не изнасилуют. Не перечь мужу — он не будет тебя бить.» К сожалению, всё устроено гораздо сложнее, и с хорошими людьми тоже случаются плохие вещи, а в насилии всегда виноват насильник.


Доводилось ли тебе сталкиваться с виктимблеймингом?
3 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page