top of page
Caută

[DICȚIONAR]Hărțuirea prin prisma legii


Potrivit Codului Penal al Republicii Moldova, articolul 173:

„Hărțuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite, săvârșite prin amenințare, constrângere, șantaj, se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 850 unități convenționale (32.500 – 42.500 de lei) sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani“.


---


Согласно статье 173 Уголовного кодекса Республики Молдова:

«Сексуальное домогательство, то есть физическое, вербальное или невербальное поведение, ущемляющее достоинство личности либо создающее неприятную, враждебную, подавляющую, унизительную, дискриминационную или оскорбительную обстановку с целью вынуждения лица к половому сношению или иным нежелательным действиям сексуального характера, совершенное путем угроз, принуждения, шантажа - наказывается штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц (32 500 - 42 500 леев) или не оплачиваемым трудом за в пользу общества от 140 до 240 часов или лишением свободы на срок до 3 лет».


4 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Commentaires


bottom of page