top of page
Caută

[DICȚIONAR] Guess culture vs ask culture


În 2007, în comunitățile engleze de pe Internet, s-a desfășurat o discuție despre ciocnirea „culturii întrebării” și „cultura presupunerii” sau cea de „askers” ( ”to ask” - a întreba) și „guessers” ( ”to guess” - a ghici).


„Askers” pot pune cu ușurință o întrebare și sunt gata să audă orice răspuns. „Guessers” evită întrebările directe dacă nu sunt siguri că vor auzi un „da” și așteaptă același lucru de la alții. Ei preferă să comunice prin sugestii și să caute semne în comportamentul oamenilor. Refuzul pentru ei pare adesea neașteptat și grosolan și nu corespunde semnelor pe care, așa cum li se pare, le-a dat cel/cea care le refuză.


Comunicarea sexuală este un subiect tabu, așa că dialogul despre sex se găsește mai des în cadrul spațiului culturii presupunerii. Lipsa conversației duce la sentimente dureroase, de vinovăție sau chiar experiențe traumatice. Noi, C.I.R.E.S., promovăm o cultură a întrebatului și credem în regulile „Nu înseamnă nu” și „Da înseamnă da”.


Ce este mai aproape pentru tine, să întrebi direct — sau să ghicești?


---


В 2007 году в англоязычном интернете развернулась дискуссия о столкновении «культуры спрашивания» и «культуры предположения», или «аскеров» (от англ. ask - спрашивать) и «гессеров» (от англ. guess - угадывать).


«Аскеры» легко могут задать вопрос и готовы услышать любой ответ. «Гессеры» избегают прямых вопросов, если не уверены, что услышат «да», и ожидают того же от других. Они предпочитают общаться намёками и ищут сигналы в поведении людей. Отказ для них часто звучит неожиданно и грубо и не соотносится с теми знаками, которые, как им кажется, подавал отказавший.


Сексуальная коммуникация - тема табуированная, поэтому диалог о сексе чаще находится внутри культуры предположения. Отсутствие разговоров приводит к обидам, чувству вины, или даже травмирующему опыту. Мы в C.I.R.E.S. учим культуре спрашивания и верим в правила «Нет значит нет» и «Да значит да».


А тебе что ближе, спросить напрямую — или угадывать?8 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page