top of page
Caută

[DICȚIONAR] Educația sexuală și numărul de sarcini


Prevenirea sarcinii la adolescente. Ce legătură are educația sexuală cu aceasta?

În Moldova, educația sexuală este încă un subiect tabu și provoacă multe controverse. Contrar ideii greșite că educația sexuală încurajează sexul promiscuu și crește numărul de sarcini, a avea educație sexuală în școală (conform cercetărilor ONU) crește probabilitatea ca sexul la adolescenți să fie sigur și duce la mai puține ITS și sarcini.


Vă reamintim că UNESCO formulează obiectivele educației sexualității ca „predare și învățare despre dimensiunile cognitive, emoționale, fizice și sociale ale sexualității. Educația sexuală își propune să ofere copiilor și adolescenților cunoștințele, abilitățile, credințele și valorile care le vor permite să se bucure pe deplin de sănătatea, bunăstarea și demnitatea umană; dezvoltă relații sociale și sexuale respectuoase; să înțeleagă modul în care alegerile lor își afectează propria bunăstare și bunăstarea celorlalți; să poată apăra drepturile lor pe tot parcursul vieții ”.


Ai avut cursuri pe tema sexualității și al corpului la școală?


---

Предотвращение подростковой беременности. При чём тут секс-просвет?


В Молдове секуальное просвещение всё ещё остаётся табуированной темой и вызывает много споров. Вопреки заблуждению о том, что сексуальное просвещение поощряет беспорядочные половые связи и увеличивает количество беременностей, наличие в школе секс-просвета (согласно исследованиям ООН) увеличивает вероятность того, что секс у подростков будет безопасным, и приводит к снижению количества ИППП и беременностей.


Напомним, что ​​ ЮНЕСКО формулирует цели сексуального образования как «обучение и изучение когнитивных, эмоциональных, физических и социальных аспектов сексуальности. Сексуальное просвещение направлено на то, чтобы вооружить детей и подростков знаниями, навыками, убеждениями и ценностями, которые позволят им в полной мере пользоваться своим здоровьем, благополучием и человеческим достоинством; развивать уважительные социальные и сексуальные отношения; понимать, как их выбор влияет на их собственное благополучие и благополучие других людей; уметь защищать свои права на протяжении всей жизни».


А в твоей школе были занятия, посвящённые теме сексуальности и телесности?


11 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page